2015-08-19

Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza

ZARZĄD SPÓŁKI PPT EKOPARK W PIEKARACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O.

Jacek Piątek - Prezes Zarządu

 

 

RADA NADZORCZA

Janusz Dulik - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bożena Michalska - Członek Rady Nadzorczej

Marzena Danecka - Członek Rady Nadzorczej