2015-08-19

Władze Spółki

AKTUALNA LISTA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PPT EKOPARK W PIEKARACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O.

 

Miasto Piekary Śląskie   13 023    udziałów/głosów

Orzeł Biały S.A.                7 815    udziałów/głosów

ZGK Piekary Śląskie              4    udziałów/głosów

                       
                        SUMA =
20 842   udziałów/głosów

 

 

 

STRUKTURA UDZIAŁOWCÓW

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Liczba udziałów

Wartość udziałów w zł

% udziałów w kapitale

Liczba głosów

% głosów

1.

Gmina Piekary Śląskie

13023

6.511.500,00

62,48

13023

62,48

2.

Orzeł Biały S. A.

7815

3.907.500,00

37,50

7815

37,50

3.

ZGK Sp. z o. o.

4

2000,00

0,02

4

0,02

 

SUMA

20842

10.421.000,00 zł

100 %

20842

100 %